DỊCH VỤ THUÊ XE BẮC NAM

Gọi là có xe

HÀ NỘI

Xe 4 chỗ

Khách Sạn Ba Miền


Nội tỉnh : 900.000 - Thời gian 4h

Ngoại tỉnh : 1.400.000 - Thời gian 8h

Theo lộ trình : 9.000 - 11.000/kmGọi ngay :
0939 533 552


Xe 7 chỗ

Khách Sạn Ba Miền


Nội tỉnh : 1.100.000 - Thời gian 4h

Ngoại tỉnh : 1.700.000 - Thời gian 8h

Theo lộ trình : 11.000 - 12.000/kmGọi ngay :
0939 533 552


Xe 16 chỗ

Khách Sạn Ba Miền


Nội tỉnh : 1.300.000 - Thời gian 4h

Ngoại tỉnh : 2.100.000 - Thời gian 8h

Theo lộ trình : 12.000 - 13.000/kmGọi ngay :
0939 533 552


Xe 29 chỗ

Khách Sạn Ba Miền


Nội tỉnh : 2.100.000 - Thời gian 4h

Ngoại tỉnh : 3.400.000 - Thời gian 8h

Theo lộ trình : 14.000 - 16.000/kmGọi ngay :
0939 533 552


Xe 35 chỗ

Khách Sạn Ba Miền


Nội tỉnh : 2.600.000 - Thời gian 4h

Ngoại tỉnh : 3.700.000 - Thời gian 8h

Theo lộ trình : 14.000 - 16.000/kmGọi ngay :
0939 533 552


Xe 45 chỗ

Khách Sạn Ba Miền


Nội tỉnh : 2.900.000 - Thời gian 4h

Ngoại tỉnh : 3.700.000 - Thời gian 8h

Theo lộ trình : 16.000 - 20.000/kmGọi ngay :
0939 533 552

Giá chưa bao gồm VAT và các ngày lễ tết

Khách Sạn Ba Miền

Hệ thống đặt phòng trực tuyến rẻ nhất Việt Nam.